Garantija un atteikuma tiesības

Cienījamais pircēj!

Saņemot preci,  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

Preces ražotājs ir norādīts uz iepakojuma un/vai pie preces apraksta. Informācija par pareizu un drošu lietošanu valsts valodā ir pieejama tiešsaistē preces aprakstā.

Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas solījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. Garantijas termiņš plaša patēriņa precēm – 24 mēneši.

Savukārt uz profesionālas lietošanas tehniku, kas tiek izmantota saimnieciskas darbības veikšanai, garantijas termiņš sastāda 6 mēnešus no pirkuma datuma.

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.

Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz, ka atgriešanas iespējas tiek izplatītas uz precēm un to iepakojumu, kuri netika nolietoti vai cita veidā sabojāti patērētāja lietošanas laikā 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

Pēc a.m. termiņa izbeigšanas precei var pastāvēt garantijas tiesības. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas solījums bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību, apmainīt preci pret līdzīgas funkcionalitātes preci vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:

  • pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
  • ja prece vai tās iepakojums ir mehāniski bojāts;
  • attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, tai skaitā, zālēm, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.

Gan garantijas, gan atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā prece uz sava rēķina līdz Pārdevēja noliktavai pēc adreses Varavīksnes gatve 8-10, Rīga, LV-1082, iepriekš pabrīdīnot par savu tuvošanos pa telefonu +37129535888, kopā ar aizpildīto Veidlapu, ko var lejuplādēt šeit. Atteikuma veidlapu arī var aizpildīt elektroniski un nosūtīt uz mūsu e-pastu.

Jūs arī varat nosūtīt preci uz Omnivas pakomātu pēc adreses Dzelzavas iela 86, Rīgā, LV-1082, norādot saņēmēja telefonu +37129535888, un pievienojot aizpildīto veidlapu, ko var lejuplādēt šeit.

Uzmanību! Ja klients ir izmantojis pakomāta atgriezta sūtījuma iespēju uz Pārdevēja rēķina, Pārdevējs atstāj sev tiesības ieturēt 3,- Eur atgrieztā sūtījuma apmaksai.

Ja klients ir veicis maksājumu caur maksājumu sistēmu, Pārdevējs atstāj sev tiesības ieturēt 5% no summas attiecīgas maksājumu sistēmas darījuma apmaksai.

Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 5 (piecu) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas.

Garantijas remonts vai Preces apmaiņa notiek pēc Defektācijas, par kuras rezultātiem Pircējs tiks informēts ne vēlāk kā 14 dienu laikā.

Garantijas vai atteikuma pieteikumu Pircējs sagatavo brīvā formā vai aizpilda veidlapu, ko var lejuplādēt šeit, kas ir 2006. gada 1. augusta MK Noteikumi Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”:

Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt: PTAC mājas lapā.

Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām Jūs varat iegūt: Likumi.lv

Atteikuma tiesību veidlapu - pieteikumu par atteikumu Jūs varat lejuplādēt šeit.

 

Visa Maksājumu risinājumi Jūsu biznesam
Interneta veikalu cenas - Kurpirkt.lv Salidzini.lv logotips

© 2024 | UAB SERELTA, reg. Nr LT 304371625 | Noliktavas adrese: Varaviksnes gatve 8-10, Rīga, LV-1082 | +371-29535888, [email protected]